"مقالات موجود برای برچسب ورزش های هوازی"

محققان دانشکده پرستاری دانشگاه مریلند تحلیلی تطبیقی از 81 مطالعه انجام گرفته در ارتباط با مزایای ورزش یوگا و تمرینات هوازی را به انتشار رساندند. محققان به این نکته پی بردند که انجام یوگا می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش استرس داشته باشد. این یافته ممکن است برای افرادی که یوگا کار می کنند چندان جالب نباشد، با این وجود، منافع بسیار زیادی که انجام یوگا برای سلامتی دارد – حتی بیشتر از مزایای انجام تمرینات هوازی – می تواند برای افراد سرسخت و محافظه کار نیز جالب و شگفت انگیز باشد.

ادامه مطلب . . .

توصیه اکثر مربیان برای کاهش وزن، رفتن به باشگاه به مدت 5 روز در هفته (یا بیشتر) می باشد. با این حال، مطابق یافته های یک تحقیق جدید که اخیرا به انتشار رسیده، تمامی آنچه که برای داشتن ضریب هوشی بیشتر بدان نیاز دارید انجام یک ساعته تمرینات ایروبیک به مدت 3 روز در هفته می باشد. بواسطه انجام این تمرینات، پیشرفت هایی را در حافظه، عملکرد شناختی و سایر موارد مشاهده خواهید کرد.

ادامه مطلب . . .