"مقالات موجود برای برچسب درد مچ پا"

مچ پا شبکه پیچیده ای از استخوانها، رباط ها، تاندونها و ماهیچه ها می باشد. ممکن است این عضو از بدن که برای تحمل وزن از قدرت کافی برخوردار است در معرض آسیب و جراحت قرار گیرد.

درد مچ پا در هر دو بخش درونی یا بیرونی مچ و یا در امتداد زردپی آشیل، که عضلات بخش پایینی ساق پا را به استخوان متصل می کند، احساس می شود. اگر چه دردهای خفیف مچ پا معمولاً پاسخ مناسبی به درمانهای خانگی نشان می دهند، ولی گاهی اوقات مدت زمان زیادی طول می کشد تا چنین دردهایی مرتفع شوند.

ادامه مطلب . . .