"مقالات موجود برای برچسب آنتی ژن"

آلرژن (Allergen)، نوعی آنتی ژن است که باعث واکنش غیرطبیعی و شدید سیستم ایمنی می شود. این واکنش غیر طبیعی سیستم ایمنی را آلرژی می گویند.

ادامه مطلب . . .