"مقالات موجود برای برچسب درد بازو"

درد آرنج معمولاً خیلی جدی نمی باشد، اما از آنجایی که برای انجام بیشتر کارها از این عضو استفاده می شود، از اینرو درد آرنج می تواند سبب ایجاد اختلال در فعالیت های روزانه شود. آرنج یک مفصل پیچیده است که امکان چرخاندن و خم و راست کردن دست و بازو را فراهم می کند. بیشتر فعالیت ها ترکیبی از حرکات فوق هستند و گاهی اوقات توصیف دقیق علت بوجود آورنده درد مشکل می باشد.

ادامه مطلب . . .

عوامل زیادی، از آسیب های مفصلی گرفته تا فشار روی رشته های عصبی، می توانند سبب ایجاد درد در بازو شوند. بسته به علت بوجود آورنده، درد بازو می تواند به شکل ناگهانی و یا با گذشت زمان بوجود آید. در اغلب موارد درد بازو بدلیل وجود مشکلاتی در گردن یا ستون فقرات فوقانی بوجود می آید. درد بازو، بویژه دردی که به بازوی چپ نیز گسترده می شود، می تواند نشانه ای از یک حمله قلبی باشد.

ادامه مطلب . . .