"مقالات موجود برای برچسب جو"

جو گیاهی است علنی و یکساله که ارتفاع آن بسته به انواع مختلف آن تا یک متر می رسد. برگهای آن متناوب، باریک و دراز به رنگ سبز تیره می باشند. جو از آغاز تاریخ انسان و احتمالاً قبل از گندم کشت می شده است. و هنوز یکی از غذاهای عمده انسان به شمار می رود. جو از نظر کاشت به دو دسته تقسیم می شود، جو بهاره، جو پائیزه. جو بهاره در بهار کشت می شود و احتیاج به سرمای زمستان ندارد و قبل از زمستان دانه می دهد در حالی که جو پائیزه در پائیز کشت می شود و محتاج سرمای زمستان است.

ادامه مطلب . . .