"مقالات موجود برای برچسب بلفارواسپاسم"

بلفارواسپاسم (پرش پلک چشم یا پلک زدن غیر ارادی) عبارت است از حرکت غیر عادی پلک ها که در طی یک بازه زمانی یک یا دو دقیقه ای، هر چند ثانیه یکبار رخ می دهد. گاهی اوقات شدت اسپاسم به حدی است که سبب بسته شدن کامل پلک چشم می شود

ادامه مطلب . . .