"مقالات موجود برای برچسب لخته شدن خون"

بیماری واریس نوعی بیماری وریدی است که برای شناخت آن لازم است چگونگی عملکرد وریدها را بدانیم، قلب خون را به ریه ها پمپ می کند تا اکسیژن بگیرد. سپس خون به قلب باز می گردد تا به درون شریان ها پمپ شود و اکسیژن را به همه بدن برساند. قلب، خون را با نیروی زیادی به درون شریان ها (سرخرگ ها) می فرستند. وقتی خون از بخش های مختلف بدن به سوی قلب باز می گردد از درون وریدها (سیاهرگ ها) عبور می کند. وریدها برخلاف شریان ها فاقد نیروی زیادی برای حرکت دادن خون می باشند. ولی در عوض دریچه هایی دارند که فقط به سمت قلب باز می شوند و از این طریق از برگشت خون به عقب جلوگیری می کنند. وریدها برای راندن خون در جهت مناسب به انقباض عضلانی متکی هستند.

ادامه مطلب . . .

لخته های خونی

لخته شدگی خون تحت شرایط مختلف و در محل های مختلف بدن رخ می دهد. لخته هایی که در واکنش به زخم ها یا بریدگی ها تشکیل می شوند بسیار مفید می باشند، چرا که از خونریزی های خطرناک جلوگیری می کنند. ولی در برخی شرایط، لخته های خونی در محل های حیاتی نظیر ریه ها و مغز تشکیل می شوند و نیازمند مراقبت های پزشکی می باشند.

ادامه مطلب . . .

درمانهای مربوط به آکنه یا جوش بواسطه کاهش تولید چربی، افزایش سرعت جایگزینی سلولهای پوست، مبارزه با عفونت های باکتریایی، کاهش التهاب و یا تاثیر همزمان هر چهار مورد می باشد.

در اکثر درمانها، در 4 - 8 هفته نخست هیچ نشانه ای از بهبودی بروز نمی کند و حتی امکان تشدید آکنه نیز وجود دارد و این نباید موجب دلسردی از روند درمانی شود.

پزشک یا متخصص پوست، برای درمان جوش ها برخی از داروهای موضعی یا خوراکی را تجویز می کند.

در صورت احتمال بارداری باید پزشک را از این موضوع مطلع کرد. زیرا برخی از داروهای ضد جوش در دوران بارداری، بخصوص سه ماهه اول بارداری، منع مصرف دارند.

ادامه مطلب . . .