"مقالات موجود برای برچسب پروتئین های خون"

بالا بودن پروتئین خون (hyperproteinemia) به افزایش غلظت پروتئین خون گفته می شود. پروتئین بالای خون به تنهایی یک بیماری خاص محسوب نمی شود، ولی می تواند نشانه ای از وجود یک بیماری باشد.

معمولاً افزایش پروتئین خون به تنهایی منجر به بروز هیچ علامت یا نشانه ای نمی شود و در اغلب اوقات به هنگام انجام آزمایش خون به منظور ارزیابی سایر مشکلات و علایم بوجود آمده، بوجود این عارضه پی برده می شود.

ادامه مطلب . . .