"مقالات موجود برای برچسب آبسه مغزی"

ضایعه مغزی ناهنجاری می باشد که در تصاویر مغزی چون تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) یا توموگرافی کامپیوتری، سی تی اسکن، دیده می شود. در اسکن های CT یا MRI ضایعات مغزی معمولاً بشکل نقاط تیره یا روشنی دیده می شوند که متفاوت از سایر بافت های طبیعی مغز می باشند.

ادامه مطلب . . .

جمع شدن موضعی چرک در اثر واکنش بافت در برابر عوامل و موجودات چرک زا مانند باکتری ها و یا عوامل خارجی را آبسه یا دمل، می گویند؛ جمع شدن چرک در هر بخشی از بدن است که معمولاً می تواند منجر به ایجاد تورم و التهاب در اطرافش شود.

ادامه مطلب . . .