"مقالات موجود برای برچسب مرغ"

گوشت مرغ به عنوان یکی از بزرگترین منابع پروتئینی می باشد. در گذشته گوشت مرغ به بازار فرستاده شده به عنوان یک محصول فرعی محسوب می شد، بدین صورت که قبلاً مرغداران فقط خروس های جوان گله ها و یا مرغ های تخمی پیر را به اجبار ذبح نموده و به بازار عرضه می کردند. بدین ترتیب عملاً رشته ای بنام تولید گوشت مرغ وجود نداشت، ولی در چند سال اخیر پروش طیور گوشتی و تولید گوشت مرغ و صادرات آن به صورت فعالیت مستقلی در آمده است.

از لحاظ بهداشتی هیچ بیماری خطرناکی از گوشت مرغ به انسان سرایت نمی کند و تنها بیماری قابل انتقال، بیماری سالمونلوزیس می باشد که معمولاً در مرحله آماده سازی، موجب آلوده شدن گوشت مرغ می شود. خوشبختانه با غیر مرسوم شدن کشتارهای سنتی و بالا رفتن سطح اطلاعات علمی مصرف کنندگان و ایجاد شدن کشتارگاههای صنعتی که کاملاً تحت نظارت مسئولین بهداشت می باشند، خطر آلوده شدن گوشت مرغ به این نوع عفونت ها نسبت به گذشته بسیار کمتر شده.

ادامه مطلب . . .