"مقالات موجود برای برچسب سیروز کبدی"

افزایش سطح آنزیم های کبدی می تواند نشانه ای از وجود التهاب یا وارد آمدن آسیب به سلولهای کبدی باشد. سلولهای کبدی ملتهب یا آسیب دیده مقادیر بیش از حدی از مواد شیمیایی خاص، از جمله آنزیم های کبدی، را به درون جریان خون ترشح می کنند و بدین ترتیب منجر به بالا رفتن سطح آنزیم های کبدی در آزمایش های خون می شوند.

ادامه مطلب . . .

زیاده روی در مصرف الکل (وضعیتی که در آن مردان بطور پیاپی بیش از 5 واحد استاندارد الکل مصرف می کنند و میزان مصرف الکل در زنان نیز حداقل برابر با 4 واحد استاندارد می باشد) می تواند منجر به بروز خطرات جسمانی و مشکلات اجتماعی شود. افزایش میزان مصرف الکل منجر به بالا رفتن خطرات وارد آمده می شود. میگساری که اغلب در نوجوانان و جوانان نیز دیده می شود می تواند منجر به اعتیاد سریعتر این افراد به الکل شود.

ادامه مطلب . . .