"مقالات موجود برای برچسب سردی دست ها"

سرد شدن دست ها، حتی در مواقعی که در محیط های سرد قرا نگرفته اید، پدیده ای شایع است که اغلب در قالب بخشی از واکنش  طبیعی بدن نسبت به تنظیم دمای خود رخ می دهد و معمولاً مساله نگران کننده ای محسوب نمی شود.

تداوم سردی دست ها و بویژه همراهی آن با تغییر رنگ پوست، می تواند دال بر وجود یک مشکل جدی باشد. به عنوان مثال در برخی از موارد سردی دست ها می تواند نشانه ای از مشکلات عصبی یا گردش خون و یا وارد آمدن آسیب به بافت های دست ها یا انگشتان باشد. چنانچه در محیط های بسیار سرد بیرون از خانه دچار سردی دست ها می شوید، می بایستی مراقب نشانه های هشدار سرمازدگی باشید.

ادامه مطلب . . .