"مقالات موجود برای برچسب سیپروهپتادین"

سیپروهپتادین برای درمان آلرژی ناشی از تب یونجه، کهیر و کهیر غول آسا، کهیر ناشی از سرما و میگرن استفاده شده است.

ادامه مطلب . . .