"مقالات موجود برای برچسب سم زدایی"

گزینه های درمانی که برای الکلیسم وجود دارد شامل موارد زیر می شوند:

سم زدایی و ترک، فراگیری مهارت ها و تثبیت یک برنامه درمانی مشخص، مشاوره و روانشناسی، داروهای خوراکی، داروهای تزریقی، حمایت مستمر، درمان مشکلات روانشناختی، درمان سایر بیماری ها، خو گرفتن به عادات معنوی. در این مقاله به توضیح هر یک از موارد بالا خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب . . .

زیاده روی در مصرف الکل (وضعیتی که در آن مردان بطور پیاپی بیش از 5 واحد استاندارد الکل مصرف می کنند و میزان مصرف الکل در زنان نیز حداقل برابر با 4 واحد استاندارد می باشد) می تواند منجر به بروز خطرات جسمانی و مشکلات اجتماعی شود. افزایش میزان مصرف الکل منجر به بالا رفتن خطرات وارد آمده می شود. میگساری که اغلب در نوجوانان و جوانان نیز دیده می شود می تواند منجر به اعتیاد سریعتر این افراد به الکل شود.

ادامه مطلب . . .