"مقالات موجود برای برچسب اورژانس ها"

خفگی زمانی رخ می دهد که یک جسم خارجی در گلو یا نای گیر می کند و منجر به انسداد جریان هوا می شود. در بزرگسالان، تکه های مواد غذایی معمولاً سبب خفگی می شوند و کودکان نیز اغلب اجسام ریز را می بلعند و دچار خفگی می شوند. از آنجایی که خفگی سبب توقف رسیدن اکسیژن به مغز می شود، از اینرو اجرای بلافاصله کمک های اولیه بسیار ضروری می باشد.

علامت جهانی برای خفگی، محکم گرفتن گلو با دست ها می باشد.

ادامه مطلب . . .