"مقالات موجود برای برچسب درد چشم"

درد چشم می تواند در سطح بیرونی چشم یا درون ساختارهای عمیق تر آن بوجود آید. دردی که در سطح چشم بوجود می آید معمولاً بشکل خارش، سوزش یا درد تیر کشنده توصیف می شود. دردهای سطحی چشم معمولاً بدلیل ورود اجسام خارجی به چشم، عفونت های چشمی یا هر چیزی که موجب تحریک یا التهاب غشای پوشاننده سطح چشم شود بوجود می آیند.

دردی که از ساختارهای عمیق تر چشم منشا می گیرد، معمولاً در قالب دردی ضربان دار توصیف می شود و این نوع درد می تواند بعلت وجود یک بیماری چشمی خطرناک بوجود آید.

دردهای چشمی شدید بویژه دردهایی که با کاهش بینایی همراه هستند، نیازمند مراقبت های پزشکی اورژانسی می باشند.

ادامه مطلب . . .