"مقالات موجود برای برچسب مدفوع"

برای تکرر مدفوع تعریف کلینیکی مشخصی که پذیرفته شده باشد وجود ندارد. بیشتر افراد چندین بار دفع مدفوع در طول روز را غیر عادی می پندارند، بویژه چنانچه الگوی حرکات روده ای نیز تغییر کرده باشد.

با وجود این چنانچه تغییر عادی دیگری در اجابت مزاج بوجود نیامده باشد - مواردی نظیر دفع مدفوع شل و آبکی، کرامپ های شکمی یا مدفوع خونی- در این صورت به احتمال زیاد تغییر بوجود آمده در تعداد دفعات اجابت مزاج نشانه ای دال بر وجود بیماری نمی باشد.

ادامه مطلب . . .

اسهال به مدفوع شل و آبکی گفته می شود که تکرار دفع آن بیش از حد نرمال می باشد. دردهای شکمی و افزایش حجم مدفوع نیز معمولاً به همراه اسهال رخ می دهند. علایم همراه، شدت و مدت زمان اسهال متغییر می باشد.

اسهال حاد چندین روز ادامه می یابد و معمولاً در اثر عفونت های باکتریایی، ویروسی یا انگلی بوجود می آید.

مدت زمان اسهال مزمن طولانی تر از اسهال حاد می باشد و معمولاً بیشتر از 4 هفته بطول می انجامد. اسهال مزمن می تواند نشان دهنده وجود یک اختلال جدی، نظیر کولیت اولسراتیو و بیماری کرون (Crohn) یا بیماری نه چندان جدی چون سندرم روده تحریک پذیر باشد.

ادامه مطلب . . .