"مقالات موجود برای برچسب انجیر"

انجیر خوراکی، انجیر، شال انجیر نام علمی: (Ficus canica) سرده انجیر دارای 600 گونه می باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت کاتوچوکه هم زینتی است و هم صنعتی. فیکوس بنگالنسیس و فیکوس رلیگیوزا انواع زینتی این گیاه می باشند. که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیادی دارند.

ادامه مطلب . . .