"مقالات موجود برای برچسب فروکتوز"

کارشناسان تغذیه می گویند: زیاده روی در مصرف میوه که یکی از سالم ترین گزینه های غذایی است، هم خطرات و هم نشانه هایی دارد.

به گفته كارشناسان تغذیه، مردم نباید روزانه بیش از اندازه نیازشان میوه دریافت كنند. نشانه هایی وجود دارد كه نشان می دهد، یك فرد بیش از حد مورد نیاز، میوه مصرف كرده است، این نشانه ها را بشناسید.

ادامه مطلب . . .