"مقالات موجود برای برچسب ژن ها"

از آنجایی که ماهیچه های بدن، بطور تقریبی بیش از 40 درصد وزن بدن را تشکل می دهند و بزرگترین ارگان در بدن محسوب می شوند، بنابراین حفاظت از آنها در طول زندگی ضروری می باشد.

ژن MEGF10 در فرآیند اصلاح و ترمیم ماهیچه ها نقشی اساسی دارد، وجود هر گونه نارسایی در این فرآیند نه تنها باعث ایجاد ضعف عضلانی پیشرونده در ماهیچه ها در اندام های حرکتی می شود بلکه سلول های عضلانی موجود در ارگانهای داخلی را نیز درگیر می کند.

ادامه مطلب . . .