"مقالات موجود برای برچسب هموگلوبین"

افزایش سطح هموگلوبین به بالا بودن بیش از حد نرمال غلظت هموگلوبین، پروتئین حامل اکسیژن، در جریان خون اشاره دارد. هموگلوبین  Hg) یا (Hgb  پروتئین اصلی موجود در گلبول های قرمز خون می باشد. شمارش هموگلوبین -که از آن با عنوان سطح هموگلوبین نیز یاد می شود- به ظرفیت حمل اکسیژن خون اشاره دارد.

ادامه مطلب . . .

آزمایش هموگلوبین A1C آزمایشی است که وضعیت گلوکز خون (قند خون) را در 3 ماه گذشته نشان می دهد. این آزمایش معمولاً جهت بررسی کیفیت کنترل قند خون در بیماران دیابتی در طول دو و سه ماهه به کار می رود. این آزمایش معمولاً در آزمایشگاه و بوسیله نمونه خون بیمار که به صورت وریدی گرفته می شود انجام می گیرد.

گلوکز خون می تواند با هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز واکنش داده و ترکیبی موسوم به هموگلوبین A1C یا هموگلوبین گلیکولیزه تشکیل دهد. در مقادیر طبیعی قند خون نیز این ترکیب تشکیل می شود، ولی هر چه مقدار قند خون بالاتر باشد مقدار این ترکیب در خون بالاتر خواهد بود. از آنجا که عمر طبیعی گلبول های قرمز خون حدودا سه الی چهار ماه می باشد، لذا اندازه گیری میزان هموگلوبین A1C در خون می تواند نشان دهنده وضعیت قند خون در سه ماهه گذشته باشد.

ادامه مطلب . . .