"مقالات موجود برای برچسب سرگرمی"

به منظور دستیابی به سطح مطلوبی از تندرستی، انجام منظم تمرینات ضرورتی ندارد. مادامی که دست از تنبلی بکشید و در طول روز فعال باشید (نصب و تعویض لامپ ها، جمع آوری برگ های درختان یا رنگ کردن اتاقی که همیشه از انجام آن طفره رفته اید) می توانید از مزایای فعالیت های فیزیکی بهره مند شوید. تنها می بایست مراقب باشید تا بیش از حد بر میزان فعالیت های خود اتکا نکنید، چرا که بر طبق یافته های بررسی دیگری که به تازگی به انجام رسیده است اتکا صرف به انجام کارهای خانه با هدف حفظ وزن منجر به کاهش وزن نمی شود.

ادامه مطلب . . .