"مقالات موجود برای برچسب شیر دهی"

محققان در بیمارستان کودکان بوستون اعلام کردند که برطبق تحقیقات به انجام رسیده، شیر مادر به دلیل دارا بودن نوعی اسید چرب امگا 3 می باشد، به تکامل شناختی کمک کرده و می تواند باعث تقویت مغز نوزاد شود.

بررسی نتایج یک تحقیق شواهدی را نشان می دهد مبنی بر اینکه تغذیه نوزاد با شیر مادر منجر به تکامل شناختی بهتر کودک در مراحل بعدی زندگی می شود، ولی این امر بستگی به مدت زمان تغذیه نوزاد با شیر مادر نیز دارد. چنین یافته هایی توصیه به تغذیه منحصر به فرد نوزاد با شیر مادر در طول 6 ماه اول زندگی و ادامه آن حداقل تا سن 1 سالگی را طلب می کند.

ادامه مطلب . . .