"مقالات موجود برای برچسب ماکارونی"

یکی از غذاهای پرطرفدار که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است، ماکارونی می باشد. انواع مختلفی از ماکارونی وجود دارد که همه آنها دارای ماهیت کربوهیدراتی هستند. در هرم غذایی در قاعده آن قرار دارد و این امر سهم ماکارونی را در تأمین انرژی مورد نیاز روزانه نشان می دهد. همچنین ماکارونی به دلیل برخورداری از کربوهیدرات های پیچیده نسبت به بسیاری از محصولات دیگر غلات مانند، نان و برنج برتری دارد. بهترین ماکارونی از سمولینای گندم دوروم بدست می آید. گندم دوروم از نظر ویژگی های تغذیه ای از سایر گونه های گندم برتر است.

ادامه مطلب . . .