"مقالات موجود برای برچسب قارچ ها"

شواهد علمی روز افزونی وجود دارند که نشان می دهند خواص درمانی قارچ ها چیزی فراتر از افسانه و باورهای رایج می باشد. بر طبق نتایج تحقیقات، دلیل علمی دال بر این حقیقت وجود دارد که قارچ های دارویی از قابلیت های شفا بخشی برخوردارند. قانع کننده ترین مدرکی که دال بر قدرت درمانی قارچ ها می باشد از مطالعاتی بدست آمده است که به بررسی تاثیرات قارچ ها (منظور ارگانیسم های چند سلولی موجود در گیاهان Fungi) در کاهش سرعت روند ابتلا به سرطان و تقویت ایمنی پرداخته اند. با توجه به فراوان بودن ترکیبات بیواکتیو، از جمله آنتی اکسیدان های ضد بیماریزا، در قارچ ها نتایج بدست آمده چندان هم شگفت آور نمی باشند.

ادامه مطلب . . .