"مقالات موجود برای برچسب نانو"

محققان موسسه ای در سنگاپور با استفاده از نانو ذرات طلا، موفق به ساخت پیمایشگر شناسایی سلول های سرطانی شدند.

نانو پیمایشگر ساخته شده در محیط اسیدی اطراف تومور سرطانی نور منتشر می کند و می تواند وجود ذرات کوچک تومور سرطانی را در بدن نشان دهد.

با توجه به این قابلیت، می توان از این نانو پیمایشگر برای تشخیص زود هنگام انواع سرطان ها استفاده کرد.

ادامه مطلب . . .