"مقالات موجود برای برچسب پرخوری"

افزایش میزان کالری دریافتی روزانه نه تنها می تواند تاثیری منفی بر روند افزایش وزن داشته باشد، بلکه ممکن است باعث وارد آمدن آسیب به حافظه نیز شود.

تحقیق جدید انجام گرفته از سوی مایوکلینیک نشان داد که مصرف مقادیر زیادی از کالری، بین 2100 - 6000 کالری در روز، می تواند منجر به مضاعف شدن احتمال بروز اختلالات شناختی خفیف در افراد 70 ساله و مسن تر شود.

ادامه مطلب . . .