"مقالات موجود برای برچسب خرمالو"

خرمالو رسته ای است که تقریباً دارای 450 – 500 گونه برگزیده و درختان همیشه سبز می باشد. بیشتر این گونه ها بومی مناطق گرمسیر هستند و تنها تعداد کمی از آنها در آب و هوای معتدل گسترش دارند. میوه این گیاه که خوراکی است نیز "خرمالو" نامیده می شود. نام خرمالو ترکیبی است از دو واژه خرما و آلو.

ادامه مطلب . . .