"مقالات موجود برای برچسب غده هیپوفیز"

به تومور خوش خیم با منشا بافت غددی آدنوم یا آدنوما، گفته می شود. این تومور در غددی مانند هیپوفیز، کولون، کبد، تیروئید، پاراتیروئید، غده فوق کلیوی و... تشکیل می شود. علائم آن اغلب ناشی از فشار بر بافتهای مجاور و ترشح هورمونهای مربوط به بافت منشا می باشد. مثلا آدنوم هیپوفیز با فشار بر بافتهای مجاور موجب تاری دید و سردرد شده و با ترشح بیش از حد هورمون رشد منجر به بیماری آکرومگالی می شود.

ادامه مطلب . . .