"مقالات موجود برای برچسب سیستم تنفسی"

بیماری های ریوی مختلفی وجود دارند که می توانند منجر به بروز سرفه های خونی (هموپتیزی) شوند. سرفه های خونی به اشکال مختلفی دیده می شوند: ممکن است رنگ خون قرمز روشن یا صورتی باشد و خود خون نیز حالت کف دار داشته و یا آغشته به مخاط (خلط) باشد. سرفه های خونی، که با عنوان هموپتزی نیز شناخته می شوند، حتی در کمترین مقدار خود نیز می توانند نشانه ای از وجود یک شرایط هشدار دهنده و خطرناک باشند.

ادامه مطلب . . .

سرفه شیوه ای است که بواسطه آن بدن به محرک های موجود در گلو و مجاری تنفسی واکنش نشان می دهد. ماده محرک سبب تحریک اعصاب گلو و مجاری هوا شده و بدین ترتیب تکانه های عصبی از مجاری تنفسی به مغز فرستاده می شوند و سپس مغز به ماهیچه های شکم و دیواره قفسه سینه فرمان می دهد تا مقداری هوا را با فشار وارد ریه ها کنند تا بدین ترتیب ماده محرک خارج شود.

سرفه های گاه و بی گاه کاملاً طبیعی هستند، ولی تداوم سرفه ها به مدت چندین هفته یا سرفه هایی که با خروج مخاط (خلط) بی رنگ یا خونی همراه می باشند، می توانند نشانه ای از وجود یک بیماری زمینه ای باشند که به مراقبت های پزشکی نیاز دارند. با این حال بندرت پیش می آید که سرفه به مراقبت های اورژانسی نیاز پیدا کند.

ادامه مطلب . . .