"مقالات موجود برای برچسب برنج"

غلات کامل یا سبوس دار بخش مهمی از هر رژیم غذایی را تشکیل می دهند و از جمله سالم ترین مواد غذایی محسوب می شود که بهتر است همه گروههای سنی از آن استفاده کنند. این برنج سرشار از کربوهیدرات های پیچیده و فاقد کلسترول و سدیم است.

ادامه مطلب . . .

برنج دارای دو پوسته است. پوسته بیرونی ارزش غذایی ندارد، اما ارزش دارویی دارد. در فرآیند آماده سازی برنج برای فروش، ابتدا پوسته خشک و سخت برنج را می گیرند و دور می ریزند. در این مرحله، برنج به رنگ قهوه ای روشن (شبیه به کرم رنگ) است. این برنج را برنج قهوه ای می نامند که دارای ارزش غذایی بسیار زیادی است.

انسان ها طی هزاران سال برنج فهوه ای مصرف می کردند، تا اینکه در سال 1860 با اختراع دستگاه های مجهزی که قادر به سفید کردن برنج بود مرحله دیگری نیز به فرآیند آماده سازی برنج افزوده شد و از آن به بعد، پوسته دوم آن که ارزش تغذیه ای و دارویی زیادی داشت نیز گرفته و دور ریخته شد. در این مرحله باقیمانده، به طور عمده بخش نشاسته ای برنج، بعنی همان برنج سفیدی است که ما می شناسیم.

ادامه مطلب . . .