"مقالات موجود برای برچسب غربالگری"

بر طبق نتایج این مطالعه، آن دسته از زنانی که انجام ماموگرافی را به شکل سالانه و از سن 40 سالگی انجام می دهند، مزایای زیادی را کسب خواهند کرد. با این وجود، احتمال کسب نتایج مثبت کاذب دلسرد کننده، که معمولا نیازمند انجام تصویر برداری ها و قرار گرفتن بیشتر در معرض تشعشعات می باشد (که خود عامل خطری برای ابتلا به سرطان سینه محسوب می شود) نیز در این زنان وجود دارد.

با توجه به توصیه های هیات مستقل مشورتی و مولفان جدیدترین مطالعه انجام گرفته در این زمینه، بهتر است آن دسته از زنانی که دارای فاکتورهای خطر از پیش تعیین شده برای ابتلا به سرطان سینه می باشند (مواردی نظیر سابقه خانوادگی ابتلا به این بیماری و یا وجود برخی از ژنهای خاص) از سن 40 سالگی اقدام به انجام ماموگرافی بکنند.

ادامه مطلب . . .