"مقالات موجود برای برچسب درد شکم"

تمامی افراد هر از گاهی دردهای شکمی را تجربه می کنند. درد شکم از نظر شدت درد، می تواند خفیف یا شدید باشد. این درد ها می توانند ادامه دار بوده یا دوره هایی از بهبود و عود را داشته باشند. می تواند به شکل کوتاه مدت (حاد) بوده و یا هفته ها یا ماه ها ادامه داشته باشد (دردهای شکمی مزمن).

چنانچه درد شکم به اندازه ای شدید است که قادر به حرکت، نشستن به شکل ساکن یا پیدا کردن یک وضعیت راحت نیستید، بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید. از این گذشته، چنانچه درد با سایر علایم و نشانه های نگران کننده نظیر تب، اسهال خونی یا تندرنس (درد به هنگام لمس) شدید شکم همراه باشد نیز می بایستی بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.

ادامه مطلب . . .