"مقالات موجود برای برچسب استرابیسم"

یک عضو انجمن پزشکی ایران درباره درمان انحراف چشم می گوید: انحراف چشم (استرابیسم) در سنین مختلف درمان های متفاوتی دارد و در هر سطحی از بیماری، قابل درمان است.
انحراف چشم بهتر است در زمانی تشخیص داده شود که دید دو چشمی درحال تکامل است. در سنین یک و نیم سالگی، دوسالگی، سه سالگی و در برخی موارد تا هفت سالگی تشخیص این بیماری اهمیت زیادی دارد.
انحراف چشم از بدو تولد تا پایان عمر در هر مرحله درمان های خاصی دارد ولی ممکن است برخی از عوارض که در دوران طفولیت بر جای می گذارد در صورت عدم مراجعه به موقع، در سنین بالا بهبود نیابد.

ادامه مطلب . . .