"مقالات موجود برای برچسب گوجه فرنگی"

گوجه فرنگی میوه ای سرخ رنگ و آبدار است. این گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی است که طی دوره استعماری اسپانیا به سایر نقاط جهان منتقل شد. انواع مختلف این گیاه امروزه در سراسر جهان پرورش داده می شود. البته گوجه فرنگی از نظر علم باغبانی و نداشتن هسته در دسته سبزیجات طبقه بندی می شود و از جمله سبزیجات پرخاصیتی است که اگر چه به صورت پخته و رب در غذا زیاد مورد استفاده قرار می گیرد ولی مصرف آن بصورت خام نیز بسیار مفید است.

ادامه مطلب . . .

رنگ سرخ گوجه فرنگی عمدتاً به دلیل وجود نوعی کاروتنوئید بنام لیکوپن Lycopene می باشد. لیکوپن فراوانترین کاروتنوئید در گوجه فرنگی است. علظت کاروتنوئیدها و به ویژه لیکوپن در خلال رسیده شدن گوجه فرنگی 10 – 14 برابر افزایش می یابد. لیکوپن تحت تأثیر واکنش های بیوشیمیایی خاصی  انواع دیگری از کاروتنوئیدها، از جمله آلفا – و بتا – کاروتن، را پدیدار می آورد.

ادامه مطلب . . .