"مقالات موجود برای برچسب آبسه دندان"

جمع شدن موضعی چرک در اثر واکنش بافت در برابر عوامل و موجودات چرک زا مانند باکتری ها و یا عوامل خارجی را آبسه یا دمل، می گویند؛ جمع شدن چرک در هر بخشی از بدن است که معمولاً می تواند منجر به ایجاد تورم و التهاب در اطرافش شود.

ادامه مطلب . . .