"مقالات موجود برای برچسب سیستم ادراری"

تکرر ادرار به معنی ضرورت دفع ادرار، به دفعاتی بیش از حد نرمال می باشد. در این شرایط میزان ادرار بیش از حد طبیعی، طبیعی و یا حتی کمتر از حد طبیعی باشد.

تکرر ادرار عارضه ای است که می تواند هم در شب و هم در روز بوجود آید، ولیکن برخی از افراد تنها در طول شب دچار تکرر ادرار می شوند.

تکرر ادرار علاوه بر اینکه زندگی روزمره، شغل، خواب و سلامت کلی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد می تواند نشانه ای از یک بیماری نیز باشد.

از آنجایی که بیماری های مختلفی می توانند منجر به بروز تکرر ادرار شوند، از اینرو تشخیص سریع بیماری و انتخاب شیوه درمانی مناسب بسیار مهم می باشد.

ادامه مطلب . . .